Opći uvjeti poslovanja

Generalni uvjeti poslovanja

Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge tvrtke Bio Sculpture d.o.o., prihvaćate u potpunosti ovdje navedena pravila i uvjete korištenja. Molimo Vas da uvjete korištenja svakako pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posljedice propisane zakonom, odnosno ovim ugovorom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uvjetima korištenja ovih stranica, nemojte ih koristiti.

 

Vizualni identitet

Fotografije proizvoda su ILUSTRATIVNE PRIRODE, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

 

Kupac

Kupac može biti fizička i pravna osoba. Fizička osoba treba biti starija od 18 godina, osobe mlađe od 18 godina mogu kupovati u našoj web trgovini pod nadzorom roditelja ili staratelja. Pravna osoba treba imati registriranu djelatnost kod nadležnog trgovačkog suda ili obrtničke komore. Svaki kupac prilikom narudžbe dužan je ostaviti točne osnovne osobne podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine i usluge.

 

Prodavatelj

Prodavatelj prikuplja samo osobne podatke Kupaca koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđivanje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovoga se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 

Dostava proizvoda

Narudžbe se isporučuju u najbržem mogućem roku ovisno o dostupnosti željenog artikla. Ekspresnu dostavu vršimo u suradnji s GLS-om, a cijena dostave iznosi 6 EUR  i odnosi se na cijelu Republiku Hrvatsku. Za narudžbe veće od 55 EUR, dostava je potpuno besplatna. Dostava robe je u roku do 5 radnih dana.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o dostavi, slobodno se obratite našoj službi za korisnike (radnim danom od 8 do 17 sati).

 

Reklamacije

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. Molimo da za vrijeme trajanja garancije čuvate originalnu ambalažu proizvoda. Eventualna oštećenja nastala prilikom prijevoza proizvoda u neoriginalnoj ambalaži idu na račun i rizik pošiljatelja. Proizvodi su namijenjeni profesionalnoj upotrebi. Bio Sculpture d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za nestručnu primjenu kupljenih proizvoda. Reklamacije uvažavamo u roku 14 dana uz predočenje računa.

Ukoliko prilikom pregleda reklamirane robe matična kuća ne utvrdi štetu, reklamacije neće biti uvažene.

 

Zamjena proizvoda

Obratite pažnju na detalje i boje proizvoda koje želite naručiti te iskoristite mogućnost pisanja napomene prilikom izdavanja Vaše on-line narudžbe. Kod neoštećenog i uredno primljenog proizvoda koji biste željeli zamijeniti zbog neodgovarajuće boje, materijala i slično, kupac je dužan pokriti sve troškove dostave. Kupac je dužan robu poslati na adresu Bio Sculpture d.o.o. , Trgovište 22, 20207 Mlini najkasnije u roku od 14 dana sa pripadajućim računom, po primitku prodavatelj šalje zamjenu za proizvod. Službeni kanal komunikacije oko povrata i zamjene je isključivo mail info@biosculpture.hr , poruke preko društvenih mreža se neće uvažavati!

Prilikom slanja povrata obavezno je dostaviti broj za praćenje pošiljke!  Ukoliko je proizvod koji želite zamijeniti bez originalne ambalaže, raspakiran, potrgan, korišten ili na bilo koji način oštećen, nažalost nećemo Vam moći napraviti zamjenu.

 

Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu Trgovište 22, 20207 Mlini ili mail info@biosculpture.hr

U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu : Trgovište 22, 20207 Mlini u roku od 14 dana sa pripadajućim računom, po primitku prodavatelj će uplatiti povrat sredstava u roku 10 radnih dana.

Službeni kanal komunikacije oko povrata i zamjene je isključivo mail info@biosculpture.hr , poruke preko društvenih mreža se neće uvažavati!

Prilikom slanja povrata obavezno je dostaviti broj za praćenje pošiljke!

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49. Zakona o zaštiti potrošača.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravne troškove povrata robe. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Prilikom slanja povrata obavezno je dostaviti broj za praćenje pošiljke!

Službeni kanal komunikacije oko povrata i zamjene je isključivo mail info@biosculpture.hr , poruke preko društvenih mreža se neće uvažavati!

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora za Bio Sculpture d.o.o., Bruna Bušića 3, 20207 Mlini, info@biosculpture.hr, Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum) U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum). __________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

 

Preuzimanje obrasca za jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju:

– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan i nekorišten sa svim pripadajućim dijelovima i računom. Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlaštene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlaštene osobe.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta vraćaju se pošiljatelju.

Ukoliko je potrebno zamijeniti artikl, tada je moguće da će se cijena razlikovati zbog cijene tog artikla na dan dostave Vaše narudžbe. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

 

Akcije

Akcijska prodaja podrazumijeva prodaju određenih proizvoda po cijeni koja je niža od redovne cijene tog proizvoda.
Akcije istaknute na našim web stranicama, ne vrijede u našim ostalim trgovinama i obratno, osim ako je drukčije navedeno.

 

Promjena uvjeta korištenja

Bio Sculpture d.o.o. zadržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i/ili usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na jednu od dolje navedenih adresa:

Bio Sculpture d.o.o.
Trgovište 22
20207 Mlini
OIB:69279948825
Mobitel: +385 95 2332 234
Email: info@biosculpture.hr

 

Zaštita autorskih prava

Bio Sculpture d.o.o. je vlasnik autorskih prava, idejnog i izvedbenog projekta kao i svih softverskih aplikacija na ovim stranicama. Sve fotografije, kao i svi tekstualni materijali vlasništvo su Bio Sculpture d.o.o. te bez znanja i pismenog pristanka nije dozvoljeno kopiranje i/ili korištenje informacija istaknutih na ovim stranicama u ikakve komercijalne svrhe. Sva prava su pridržana. Korištenjem ovog web site-a obvezujete se da podatke i informacije, a posebice fotografije i tekstove, kao i bilo koje druge materijale u vlasništvu Bio Sculpture d.o.o. nećete koristiti u zakonom zabranjene ili ovim uvjetima nedopuštene radnje ili svrhe.

 

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih u svezi uvjeta korištenja materijala objavljenih na web stranicama tvrtke Bio Sculpture d.o.o. Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je Trgovački sud u Dubrovniku. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod brojem MBS: 4864182
Temeljni kapital: 20.000 kn i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave: Ana Ucović, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Žiro račun: otvoren kod OTP BANKA HRVATSKA d.d. Dubrovnik,
IBAN: HR7524070001100060474
SWIFT CODE : OTPVHR2X

 

Pravila o kolačićima

Web stranica Bio Sculpture d.o.o. koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generira poslužitelj web stranica i koje se putem web preglednika pohranjuju na uređaju korisnika, a kako bi se korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Pohranjuju određene informacije (npr. željene postavke jezika ili web stranice, status registracije na korisnički račun i sl.) koje Vaš preglednik može reproducirati kada se vratite na web stranicu (ovisno o trajanju kolačića).

 

Upotrebljavamo sljedeće kategorije kolačića:

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Bio Sculpture d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Bio Sculpture web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Bio Sculpture d.o.o. web stranicama pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Bio Sculpture d.o.o. na stranicama Bio Sculpture Webshop koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Bio Sculpture d.o.o. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Korisnik  web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

 

Nagradne igre

Tvrtka Bio Sculpture d.o.o. održava natjecanja i izazove na svojim kanalima za društvene medije. Objavljuju se u neodređeno vrijeme i odgovarajuća pravila igre su objavljena u svakom postu (Instagram, Facebook, Facebook grupe). Trajanje i opseg natjecanja mogu biti različiti. Što se odnosi na sudjelovanje u nagradnoj igri:

2.1. Sudjelovanjem u tomboli natjecatelj prihvaća (u daljnjem tekstu imena osoba primjenjuju se jednako za osobe muškog i ženskog spola) ove uvjete sudjelovanja.

2.2. Sudjelovanje je dobrovoljno i besplatno. Sudionici snose samo troškove povezane sa sudjelovanjem putem Interneta (naknada za internetsku vezu). Sudjelovanje i šanse za dobitak neovisni su o kupnji proizvoda ili korištenju usluga.

2.3. U slučaju kršenja ovih uvjeta, Bio Sculpture d.o.o. zadržava pravo isključiti natjecatelja iz daljnje igre.

2.4. Natjecatelji su fizičke osobe s prebivalištem u RH sa navršenih 18 godina. Djelatnici Bio Sculpture d.o.o. i njihovi rođaci isključeni su iz natjecanja.

2.5. Nije dozvoljeno sudjelovanje putem tombolskih usluga, automatiziranim postupcima masovnog sudjelovanja trećih strana, putem agencija ili preko drugih komercijalnih pružatelja usluga.

2.6. Bio Sculpture d.o.o. zadržava pravo dodijeliti dodatne nagrade u svrhu poticaja sudionika.

2.7. Nagradu će poslati Bio Sculpture d.o.o., treća osoba koja dostavlja paket proizvoda ili pošta na poštansku adresu koju je dobitnik odredio. Dostava se odvija unutar RH. Uz to troškove dostave snosi natjecatelj.

2.8. Gotovinsko plaćanje nagrade ili bilo kakve zamjene nije moguće.

 

Načini plaćanja

Kartice OTP BANKE d.d.: *Jednokratno plaćanje putem svih debitnih i kreditnih kartica izdanim od strane OTP banke d.d. (prije Splitska banka d.d.)

Kartice PBZ grupacije: *obročno plaćanje putem SVIH KREDITNIH KARTICA – 2-6 obroka – izdanim od strane Grupacije PBZ
– AMERICAN / ili nova VISA => 2-6 obroka
– MASTERCARD, VISA, VPAY = 2-6 obroka
*jednokratno plaćanje putem svih debitnih i kreditnih kartica izdanim od strane PBZ Grupacije

Erste Card Club i Erste bank d.d.
*Obročno plaćanje  putem Diners kartice – 2-12 obroka
*Maestro obročno – MBNET Plus usluga – 2-12 obroka (MBNET Plus usluga – je usluga za klijente Erste banke koji imaju ugovorenu opciju plaćanja na rate putem
Maestro kartice)

*Jednokratno plaćanje putem svih debitnih i kreditnih kartica izdanim od strane Erste banke d.d. + Istarska kreditna banka, Slatinska banka, Sberbank, Kreditna banka Zagreb, Kentbank, Primorska banka.

 

Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover

0
    0
    Košarica
    Košarica je praznaPovratak u trgovinu